ґарантія

(умови, що забезпечують успіх чого-н.; зобов'язання в чому-н.), запевнення, (за)порука, поручництво

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • гарантія — ї, ж. Порука в чомусь, забезпечення чого небудь. || Передбачене законом чи певною угодою зобов язання, за яким юридична чи фізична особа відповідає перед кредиторами у разі невиконання боржником своїх зобов язань. || чого. Умови, що забезпечують… …   Український тлумачний словник

  • гарантія — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • Гарантия и субсидия — Гарантія и субсидія ручательство, обезпеченіе (вѣрный способъ, не рискуя, наживать деньги). Ср.            Будешь въ славѣ равенъ Фидію,                Антокольскій! изваяй Гарантію и Субсидію... Некрасовъ. Современники. Герои времени. Ср. Garant …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Аваль — гарантія за векселем у вигляді напису або окремого документа; форма гарантії характерна для континентальної Європи …   Міжнародне комерційне право

  • гарантійний — а, е. Прикм. до гарантія. || У якому є гарантія. || Який гарантується ким , чим небудь. Гарантійний талон. •• Гаранті/йне зобов я/зання а) письмове свідоцтво, в якому особа гарант гарантує іншій особі виконання певних зобов язань; б) документ,… …   Український тлумачний словник

  • асекурація — Асекурація: забезпечення, зобов язання виплати визначеної суми, страхування [44 2] забезпечення, страховка [18;47;48,III] забезпечення, страхування [49,XI] забезпечення, страхування, гарантія [3] страховка, гарантія, забезпечення [20] страховка… …   Толковый украинский словарь

  • асекурація — ї, ж., зах. Забезпечення, страхування, гарантія …   Український тлумачний словник

  • бонд — а, ч., фін. 1) Облігація з фіксованим прибутком, за якою її емітент зобов язується сплатити власникові зазначену суму в певний термін у майбутньому або регулярно сплачувати проценти. 2) Гарантія, застава. 3) Розписка, боргове зобов язання. ••… …   Український тлумачний словник

  • запорука — и, ж. 1) Запевнення, гарантія в чому небудь; порука. || Доказ, свідчення чого небудь. 2) Джерело, основа, які забезпечують що небудь …   Український тлумачний словник

  • застава — I и, ж. 1) Віддавання кредиторові якого небудь майна або коштовності для забезпечення одержуваної позички. 2) Річ, яка залишається у того, хто видає позичку. || Грошова сума, яку вносять для забезпечення виконання зобов язань. •• Генера/льна… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.